Stichting Analyse van Gebouwen

Sinds 2006 heeft Evenwijdig architectuuronderzoek uitgevoerd in opdracht van de Stichting Analyse van Gebouwen. Deze stichting werd in de jaren ’80 door Jan Molema opgericht met als doel de kennis, die hij met zijn studenten binnen het Werkverband Analyse van Gebouwen (onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft) verzamelde, te kunnen bewerken en publiceren in de vorm van tentoonstellingen en boeken. Naast deze publicaties zijn er in de loop van de jaren symposia, workshops, studiereizen en internationale uitwisselingen van universitaire docenten en studenten georganiseerd. De stichting heeft met haar projecten bijgedragen aan de breedst mogelijke verspreiding van het gedachtengoed van de Nederlandse architecten en stedenbouwers van onder meer het Nieuwe Bouwen.

In de eerste jaren na de oprichting kwamen tot stand:

  • publicatie ‘Jan Gerko Wiebenga. Apostel van het nieuwe bouwen’, Uitgeverij 010, 1987
  • tentoonstelling ‘Jan Gerko Wiebenga. Apostel van het nieuwe bouwen’, in: Cultureel Centrum De Vaart, 1987 en Faculteit Bouwkunde, TU Delft, 1988
  • tentoonstelling ‘Antoni Gaudí (1852 – 1926)’ in: de Beurs van Berlage, Amsterdam, 1988
  • tentoonstelling ‘Het nieuwe bouwen en wonen in Nederland 1924 – 1936’, in: Gooiland Expositiecentrum, Hilversum, 1990
new movement_fragment

Fragment tentoonstelling ‘Het nieuwe bouwen en wonen 1924-1936’

Eerdere projecten van het werkverband, de publicaties ‘J. Duiker, bouwkundig ingenieur’ (1982) en ‘Gaudí, rationalist met perfecte materiaalbeheersing’ (1979) werden door de stichting geadopteerd en aan beide projecten werd een vervolg gegeven. Van het Gaudíboek is een bewerking gemaakt, die naast de Nederlandstalige versie, ook een Duits-, Frans-, Spaans- en Engelstalige versie kent. De genoemde tentoonstellingen zijn op diverse plekken te zien geweest. Zo reisde ‘Het nieuwe bouwen en wonen’ naar Dessau (Bauhaus), Praag, Brno, Bratislava en Budapest. Enkele jaren later was hij ook op een aantal plaatsen in Amerika te zien, ter gelegenheid waarvan het boek ‘The New Movement in the Netherlands 1924 – 1936’ verscheen. Vanaf ‘96 werd door de stichting gewerkt aan het omvangrijke Uralski project. Onderdeel hiervan was de totstandkoming van de tentoonstelling ‘Van Loghem. Architect van een optimistische generatie’ die, samen met de tentoonstellingen over Duiker, Wiebenga én ‘Het nieuwe bouwen en wonen’ naar diverse plaatsen in Rusland reisde.

De stichting heeft in de loop van de jaren van diverse instanties financiële ondersteuning ontvangen, te weten: Fac. Bouwkunde TU Delft, Ministerie van BZ, Ministerie van OCW, Stimuleringsfonds Architectuur, EFL Stichting, J.E. Jurriaanse Stichting, Stichting Harten Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Stichting Fonds STAG, SNS Reaal Fonds en VSB Fonds. Ook was er sponsoring van: BAM, Bosch Slabbers, De Jong Gortemaker Algra, HKB stedenbouwkundigen, Kuiper Compagnons, Royal Haskoning, Max Boekholt BNA, Smiemans Holding, Wessel de Jonge Arch., Quinx BV en Zandbelt & Van den Berg.

De stichting heeft steeds alle mogelijkheden aangegrepen haar projecten voor een breed publiek aantrekkelijk te maken. Zo is het onderzoek ‘A light ray out of the Big Bang’, omtrent leven en werk van architect Bernard Bijvoet, in september 2015 gepresenteerd in combinatie met een concert met muziek die door Bijvoet en Duiker zelf ooit is gespeeld.

De Stichting Analyse van Gebouwen is eind 2018 opgeheven. De feestelijke presentatie van Bernard Bijvoet (1889-1979). Cher maître van de Nederlandse architectuur in Hotel Okura Amsterdam, in maart 2017, is de laatste grote activiteit geweest. Het werk van de stichting wordt sinds het najaar van 2018 voortgezet in een nieuwe vorm, waarvoor een nieuwe organisatie is opgezet. Deze nieuwe organisatie richt zich specifiek op de ontwikkeling en verspreiding van kennis omtrent het Nieuwe Bouwen.

20180423 - affiche het nieuwe bouwen

affiche Centrum HET NIEUWE BOUWEN, mei 2018

%d bloggers liken dit: