JAN ALBARDA EN DE GROEP VAN DELFT

 

kostuums

 

Wij willen een architectuur, die breekt met al wat zweemt naar het gebouw als vesting;
d
ie breekt met het gebouw, dat in de eerste plaats beschutting beteekent van het ‘ik’ en van zijn eigendommen;
die breekt met het imposante gebouw, dat macht, gezag of rijkdom suggereert en den beschouwer in ontzag het hoofd doet buigen.
Wij willen geen architectuur, die haar innerlijk liefderijk omhult en afsluit.
We willen een architectuur, die zich opent op het leven.

Aldus een citaat uit het manifest ‘WAT WIJ WILLEN’, opgesteld door een groep Bouwkundestudenten, die zich hadden geformeerd onder de naam De Groep. Mede middels dit manifest, als met de organisatie van de Internationale Leergang voor Nieuwe Architectuur, die plaatsvond in Delft op 1, 2 en 3 december 1930, brachten zij, binnen de Afdeeling Bouwkunde van de Technische Hoogeschool, een architectuurdiscussie op gang. Daarbij waren zowel Granpré Molière, later gezien als leider van de Delftsche School, als de kopstukken van de ‘nieuwe architectuur’, onder wie Gropius, Breuer, Le Corbusier, Lurçat, Duiker, Rietveld, Oud en Van Eesteren betrokken. Veel details van deze opmerkelijke geschiedenis kwamen naar boven bij het in 2010 afgeronde onderzoek van Jan Molema en Suzy Leemans. Dit onderzoek had als resultaat het boek ‘Jan Albarda en De Groep van Delft. Moderniteit in een behoudende omgeving‘ en de manifestatie ‘De Groep van Delft’ die plaatsvond in Delft in 2010.

In het boek komen veel facetten uit het persoonlijk leven van de studenten en uit hun carrière als architecten en stedenbouwkundigen aan bod. Het leven van Jan Albarda staat centraal. Naast architect was hij grafisch ontwerper, leraar, liefhebber van automobielen, fanatiek zeiler en bouwer van maar liefst honderd snaarinstrumenten. Na zijn afstuderen werkte hij enkele jaren bij J.J.P. Oud en vervolgens circa dertig jaar als zelfstandig architect. Getekend door de oorlog en gefrustreerd geraakt door de toenemende bureaucratie binnen bouwend Nederland, emigreerde hij in 1951 met zijn gezin naar Canada. Zijn leven lang streefde hij naar een wereld zonder armoede en maakte hij zich zorgen over de vervuiling van de aarde, zoals blijkt uit de typoscrypten die hij ’s nachts en met één vinger produceerde.

Op de website www.bernardbijvoet.com vind je meer informatie over de Stichting Analyse van Gebouwen en over de manifestatie ‘De Groep van Delft’, die bestond uit: een tentoonstelling, een toneelstuk, een concert, diverse lezingen, een aantal filmvoorstellingen en een debat. Het boek ‘Jan Albarda en De Groep van Delft. Moderniteit in een behoudende omgeving‘ is verkrijgbaar via de uitgeverij Jap Sam Books: www.japsambooks.nl.

omslag Albarda

%d bloggers liken dit: