Manifestatieprogramma

toneelstuk:

Donogoo Tonka
Op 2, 3 en 4 juni 2010 werd door het Delftsch Studenten Tooneel Gezelschap (DSTG) het experimentele stuk Donogoo Tonka, voor het eerst door DSTG uitgevoerd in 1931, in een hedendaagse bewerking uitgevoerd. Lennart Kalkman verzorgde de regie, Rob de Graaf gaf tekstadvies. De bewerking van Donogoo Tonka gaat over een groep excentrieke bewoners  in een opvangtehuis, die te horen krijgt dat er geen geld meer is. De bewoners zijn daarom gedwongen te verhuizen. Bang voor straat en maatschappij gaan ze op zoek naar een oplossing.

lezingen:

Marinke Steenhuis, Deining in Delft
Op 26 april 2010 heeft Marinke Steenhuis een toelichting gegeven op haar onderzoek naar de start van de opleiding Stedenbouw aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Jan Molema, Moderniteit in een behoudende omgeving
Op 12 mei 2010 heeft Jan Molema een toelichting gegeven op het onderzoek naar leven en werk van Jan Albarda en zijn studiegenoten van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Gert Dumbar, voortbouwend op Piet Zwart en Paul Schuitema
Gert Dumbar is de grondlegger van het vermaarde Studio Dumbar en noemt zichzelf een ‘modernist met een knipoog’. Piet Zwart en Paul Schuitema beschouwt hij als belangrijke leermeesters. Op 17 mei vertelde hij over hun invloed op zijn eigen werk.

Nico Schwering, André Lurçat en zijn banden met Nederland
Nico Schwering is architect, zijn fascinatie voor de architectuur van 1900 tot 1940 heeft geleid tot enkele publicaties. Op 25 mei 2010 heeft hij vertelt over André Lurçat, een van de grondleggers van CIAM, en diens relatie met de De Groep van Delft.

Joaquín Medina Warmburg, The German representatives of the First CIAM years
Prof. Dr. Joaquín Medina Warmburg is verbonden aan de Technische Universität Kaiserslautern en heeft onderzoek gedaan naar de architecten Walter Gropius en Marcel Breuer en de theoreticus Adolf Behne. Deze prominenten werden in 1930 naar Delft gehaald door Jan Albarda en de zijnen. In zijn lezing op 31 mei ging Medina Warmburg in op wat ze daar overgebracht hebben.

Hans Albarda, zoon van Jan Albarda
Hans Albarda heeft bij de opening van de tentoonstelling De Groep van Delft op 7 juni 2010, de 100e geboortedag van zijn vader, gesproken over zijn vaders levensverhalen en de levenslessen die hij op zijn kinderen heeft overgedragen.

dans:

inPut
Tijdens de Mooi Weer Spelen, op 5 en 6 juni 2010, voerde de experimentele groep Dattah het stuk inPut uit. inPut was ontstaan uit fascinatie voor D.16.M.M., het openluchtspel uit 1928, opgevoerd ter gelegenheid van het zestiende lustrum van het Delftsch Studenten Corps. In inPut werden traditionele muzikale termen als metafoor gebruikt voor een onderzoek naar hoe beweging gerelateerd kan worden aan de relatie tussen individu en groep.
concept: Yolanda Uriz, danscoach: Amaranta Velarde, kostuums gebaseerd op D.16.M.M.: Ine Keitz, overige kostuums: Silvia Janoskova en Marilena Kolli.

tentoonstelling:

Op 7 juni 2010, de 100e geboortedag van de multi-getalenteerde bouwkundig ingenieur Jan Horatius Albarda, zoon van de S.D.A.P. politicus ir. J.W. Albarda, werd de tentoonstelling De Groep van Delft geopend. Hierin werd aandacht gegeven aan Jan Albarda en zijn medestudenten: Hendrik Jan (Henk) Brusse, Joost Boks, John van Erp, Jan de Ranitz, Piet Donk en enkele anderen. Dit, door niet alleen hun architectonisch werk te tonen, maar vooral ook door hen in hun andere hoedanigheden te portretteren. Daartoe werden materialen als: tekeningen, maquettes, schilderijen, geluidsopnamen, brieven, posters, geschriften en films getoond, maar ook: meubels, verlichtingsarmaturen en zelfs muziekinstrumenten.

debatten:

Cultuur, architectuur en politiek – toen en nu
Architectuur, cultuur en (progressieve) politiek waren in de jaren tussen de wereldoorlogen nauw op elkaar betrokken. Voorafgaand aan een debat op 17 juni 2010 ging Peter Jan Knegtmans (UvA) in op de architectuur, de stadsontwikkeling en de sociaal-democratische gemeentepolitiek in de jaren dertig van de vorige eeuw. Flip Bool (onder meer verbonden aan het Nederlands Fotomuseum Rotterdam) stelde de visuele politiek in de jaren dertig centraal en Adri Duivesteijn (voormalig wethouder Almere) ging in op de relatie tussen stedelijke ontwikkeling, architectuur en de cultuurpolitieke uitgangspunten, die hij als sociaal-democratisch wethouder hanteerde. Het op de inleidingen volgende debat vond plaats onder leiding van Frans Becker (in zijn toenmalig functie van adjunct directeur Wiardi Beckman Stichting).

Het modernisme is de schuld van alles
Op 1 december 2010 vond het debat Het Modernisme is de schuld van alles plaats. Het debat was door de STAG georganiseerd, in samenwerking met ®MIT van de Faculteit Bouwkunde TU Delft, als afsluitend evenement van de manifestatie De Groep van Delft. Tevens was het het afscheidscadeau voor Jan Molema van de Faculteit Bouwkunde waaraan hij veertig jaar verbonden is geweest.
Onder voorzitterschap van Hubert-Jan Henket (architect) discussieerden de panelleden: Vera Yanovshtchinsky (architect), Thijs Asselbergs (architect), Benno Tempel (kunsthistoricus, directeur Gemeentemuseum Den Haag) en Mels Crouwel (voormalig rijksbouwmeester, architect) met elkaar en met het publiek.
Het debat vond plaats exact tachtig jaar ná de Internationale Leergang voor Nieuwe Architectuur. Deze werd destijds georganiseerd door enkele leden van de in 1933 op te richten De Groep, onder wie Jan Albarda (1907-1993). De architectuurdiscussie die begin jaren dertig gevoerd werd, werd in het debat gespiegeld aan de huidige stand van zaken in de architectuur en het architectuuronderwijs.

films:

In filmhuis Lumen in Delft werden op 21 juni, respectievelijk 28 juni 2010, onder de titel: Film in de stad, de stad in de film, de volgende films met inleidingen vertoond:

City Symphonie
De film Berlin – Die Sinfonie der Grosstadt (1927) van Walther Ruttman, stille film met live pianobegeleiding door Kevin Toma en een inleiding door Charles Forceville, hoofddocent vakgroep Media en cultuur, UvA. Deze film maakte, vanaf de eerste vertoningen, zo’n grote indruk dat filmers overal ter wereld het zogenaamde City Symfonie genre verder uitwerkten. Onder hen Joris Ivens en Mannus Franken.

Ivens in zijn tijd
In de inleiding stelden de organisatoren van het filmprogramma de banden van Ivens en Franken met Delft centraal. Vervolgens werden drie films van Ivens vertoond uit de periode 1928 – 1931. Kevin Toma verzorgde de begeleding op de piano.

concert en lezing:

Leo Smit en Delft
Leo Smit componeerde de muziek voor het openluchtspel D.16.M.M. Dr. Jurjen Vis, auteur van Smits biografie Silhouetten, gaf op 29 juni 2010 een toelichting op Smits leven en werk. Fluitiste Eleonore Pameijer, sopraan Irene Maessen en pianist Shuann Chai voerden, uit naam van het Leo Smit ensemble, enkele van Smits werken uit. Het concert werd aangevuld met werken van Bob Hanf en Ignace Lilien, die beiden aan het begin van de twintiger jaren in Delft studeerden.